برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در شاروالی کابل

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به  روز سه شنبه ۱۶ ميزان سیمینار آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان «گفتمان قانون اساسی و حق شهروندی» برای کارمندان شاروالی کابل برگزار نمود.

در این سيمینار علاوه بر محترم محمد ضيا فرهمند رییس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی و فیصل زاهد رِییس منابع بشری شاروالی کابل،  ده‌ها تن از کارمندان این نهاد نیز اشتراک نمودند.

سيمینار با تلاوت آياتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم احمد فیصل ظاهر در سخنان افتتاحیه خود از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز سپاس او امتنان نمود که با برگزاری این سیمینار، در تلاش آگاهی دهی هموطنان از وثیقه ملی خود و نهادینه شدن اصل قانون گرایی در کشور است.  وی برگزاری این‌گونه سيمينارها را برای آگاهی کارمندان شاروالی کابل که مصروف ارائه خدمات به شهروندان هستند، ارزشمند خواند.

بعد از آن محترم محمد ضيا فرهمند صحبت نموده، نخست با طرح این پرسش که « قانون اساسی چيست؟» و دریافت نظریات برخی از اشتراک کنندگان در مورد قانون اساسی معلومات مختصر ارائه کرد و در رابطه به قانون اساسی، روند تسوید، تصویب و توشیح آن و هم چنان تفاوت آن با سایر قوانین ارگانیک  به اشتراک کنندگان معلومات داد.

وی علاوه نمود « از اینکه کارمندان شاروالی کابل مصروف ارائه خدمات به شهریان می باشند، آگاهی از قانون اساسی به خصوص حقوق اساسی اتباع کشور برای آنها ارزش خاصی دارد»

متعاقباً برخی از اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع سوالاتی را مطرح کردند، که از جانب فرهمند پاسخ های قناعت‌‌بخش برای شان ارائه شد.

به تعقیب آن محترم الحاج لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پیرامون حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی صحبت نموده و در رابطه به فصل دوم قانون اساسی که در رابطه به حقوق و وجایب اتباع کشور، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

وی افزود که بیشتر مشکلات کنونی جامعه از عدم آگاهی هموطنان ما از قانون اساسی می‌باشد، زیرا بیشتر افغان ها از حقوق تسجیل شده شان در قانون اساسی آگاهی لازم ندارند.

موصوف از اشتراک کنندگان سيمینار خواست تا با مطالعه قانون اساسی خود را از محتوای این قانون و حقوقی که برایشان در آن در نظر گرفته شده است، آگاه ساخته و این آگاهی را به دیگران نیز انتقال دهند.  

در اخیر سیمینار یاد شده، از سوی محترم احمد فیصل ظاهر  ارزیابی شده و تدویر همچو سیمینارها را در آگاهی مردم از قانون اساسی و نهادینه شدن فرهنگ قانون پذیری در کشور مهم خواند.