برگزاری سیمینار همکاری در روند قانون گزاری در کمیسیون

کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تاریخ دهم ماه میزان سال جاری در رابطه به همکاری روند قانون گزاری و تشخیص چالش های موجود در این راستا  کنفرانسی را با حضور برخی از وکلای مدافع، جامعه مدنی و استادان پوهنتون‌ها که از ولایات مختلف افغانستان تشریف آورده بودند، برگزار کرد.

این کنفرانس که تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شده بود، درین کنفرانس در پهلوی انجمن های وکلای مدافع، استادان پوهنتون ها و فعالان جامعه مدنی، کارمندان بخش مسلکی کمِیسیون نیز اشتراک ورزیده بودند.

کنفرانس با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، سپس مسوول گروپ حقوقی و مشورتی کاکر عبدالمهین منصوری در رابطه به کنفرانس متذکره به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرد و برگزاری همچو کنفرانس ها را  در راستای بهتر شدن روند قانون گذاری، تشریک تجارب و بنیادی شدن حاکمیت قانون با ارزش تلقی نمود.

متقاقبا محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در رابطه به نهادهای صیانت کننده قانون اساسی معلومات ارائه نموده. موقف، صلاحیت ها و مسوولیت های  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را با محاکم قانونی اساسی کشورهای دیگر به گونه مقایسوی بیان کرد.   

داکتر هاشمزی همچنان با اشاره به مواد ۳، ۴، ۷، ۴۲، ۳۰، ۳۳ او ۱۲۱ قانون اساسی کشور معلومات مختصر ارائه نموده و در  خصوص ابهاماتی که در رابطه به تفسیر احکام قانون اساسی موجود است، به گونه تفصيلی بحث نمودند.

سپس به اشتراک گان فرصت داده شد تا در رابطه به موضوع سوالات و نظریات خود را مطرح سازند که در مورد از سوی محترم رییس کمیسیون پاسخ های مفصل و قانع کننده­ای ارائه گردید.  

بعد از آن محترم محمد ضيا فرهمند رییس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد، تشکیل، وظایف، صلاحیت­های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معلومات همه جانبه ارائه کرد و علاوه نمود که کمیسیون در طی چند سال اخیر با برگزاری برنامه­های آگاهی دهی قانون اساسی و توزیع نسخه­های قانون اساسی در مرکز و ولایت کشور توانسته است به ده‌ها هزار از هموطنان را  به گونه مستقیم و غیر مستقیم از مواد قانون اساسی آگاهی حاصل نمایند.

متقاقباً اعضای جامعه مدنی در رابطه به نهادینه شدن روند قانون گزاری در کشور و گسترش فعالیت های کمیسیون برخی از پیشنهاداتی نیز را مطرحه کردند

در اخیر، کنفرانس یاد شده از سوی محترم  منصوری مسوول شرکت مشورتی و حقوقی کاکر گروپ مثبت ارزیابی شده و تدویر همچو کنفرانس ها را در راستای نهادینه شدن فرهنگ قانون پذیری در کشور مهم تلقی نمودند.