برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در حربی ښوونځی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تاریخ ۱۱ ماه سنبله سال جاری سیمینار سه روزه‌یی را تحت عنوان « نقش قانون اساسی در تأمین امنیت و رفاه اجتماعی» برای منسوبین و شاگردان حربی شوونځی دایر نمود
در این سيمینار علاوه بر محترم داکتر عبدالرؤوف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم دگروال نجیب الله منصوری معاون قومندانی حربی شوونځی، محترم محمدضيا فرهمند ریيس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی اشتراک ورزیده بودند. 


سيمینار با تلاوت آياتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم دگروال نجيب الله منصوری در سخنان افتتاحیه خود از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز سپاس او امتنان نمود که با برگزاری همچو سیمینارها، در تلاش آگاهی دهی هموطنان از وثیقه ملی خود و نهادینه شدن اصل قانون‌گرایی در کشور است. وی برگزاری این‌گونه سيمينارها را برای آگاهی شاگردان این نهاد مؤثر دانسته و از مسؤولان کمیسیون خواست تا در زمینه آگاهی دهی احکام قانون اساسی با حربی شوونځی همکاری نماید. 


متعاقباً محترم داکتر عبدالرؤوف هروی با اشاره به روند تسوید، تصويب و تنفيذ قانون اساسی نافذه کشور اظهار داشت که خوشبختانه اصول قانون اساسی نافذه کشور در موجودیت علمای جید کشور بر مبنای شريعت اسلامی وضع شده است، زیرا در ماده سوم آن آمده است که در افغانستان هيچ قانونی بر خلاف احکام و معتقدات دین مبین اسلام وضع شده نمی‌تواند که خوشبختانه مجلسین شورای ملی نیز تا هنوز هیچ قانونی را تصویب نکرده اند که خلاف معتقدات دین مبین اسلام باشد. 
وی علاوه نمود که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی این را مسؤولیت خود می داند تا برای تمامی اتباع کشور در مورد قانون اساسی آگاهی دهد. 
داکتر هروی از شاگردان حربی شوونځي خواست تا در مورد قانون اساسی نافذه کشور آگاهی همه جانبه کسب نمایند تا در جریان انجام وظایف خویش در پرتو آن اجراآت نمایند. 


بعد از آن محترم محمد ضيا فرهمند صبحت نموده در مورد چگونگی تدوین قانون اساسی افغانستان معلومات داده، تاریخچه قانون اساسی‌ افغانستان را از زمان امان الله خان تا کنون به شکل همه‌جانبه مورد بررسی قرار داد.
قابل ذکر است که این سیمینار برای دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت