برگزاری سیمینار دو روزه آگاهی از قانون اساسی در وزارت صحت عامه

برگزاری سیمینار دو روزه آگاهی از قانون اساسی در وزارت صحت عامه

 

سیمینار دو روزه آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان «تطبیق قانون اساسی در عرصه صحت» به تاریخ ۳۲ و ۱۳ سرطان ۱۳۹۷در تالار کنفرانس‌های وزارت صحت عامه برای رؤسا، آمرين و کارمندان بحش‌های مختلف آن وزارت برگزار شد.

 

سیمینار با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید، سپس محترم داکتر فدامحمد پيکان معین امور صحی وزارت صحت عامه ضمن ابراز امتنان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از برگزاری سیمینار صحت را بخشی مهمی از زندگی دانسته و علاوه نمود که در این سکتور در حدود ۳۰ هزار تن مصروف ارائه خدمات صحی به هموطنان خود هستند.

آقای پيکان از تلاش های آن وزارت در خصوص تطبیق مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی ياد آوری نموده، افزود که این وزارت در راستای تطبیق مواد قانون اساسی کارهای ارزنده‌یی را انجام داده و حدود ۸۰ در صد نفوس کشور را زیر پوشش واکسيناسيون و ارائه خدمات صحی قرار داده است.

متعاقباْ محترم  محمد ضيا فرهمند رييس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پيرامون موضوع «صحت در قوانین اساسی کشور» صحبت نموده، علاوه نمود: درحالیکه در نظام‌نامه عصر شاه امان الله خان و قانون اساسی دوران نادرخان به موضوع صحت اشاره‌یی نشده، اما در قوانین سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۹ تا حدی مکلفیت های حکومت برای ارائه خدمات صحی به هموطنان روشن شده است.

آقای فرهمند قانون اساسی نافذه کشور را از جمله قوانینی دانست که در رابطه ارائه خدمات صحی به هموطنان نقش و مسوؤلیت حکومت و سکتور خصوصی را به ‌گونه واضح و همه جانبه توضیح داد.

بعداً  محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پیرامون حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی افغانستان به گونه مفصل صحبت نموده، ابراز داشت که قانون اساسی از حقوق اساسی اتباع کشور به‌گونه بسیار خوب حمایت نموده است.

در روز دوم سيمينار محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پيرامون اصول محاکمه عادلانه در قانون اساسی به اشتراک کنند‌گان معلومات داده و مواد ۲۲، ۳۶ و ۱۲۹ قانون اساسی را توضیح نمود.

سپس محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیرامون منابع تصویب قوانین اساسی در جهان و نقش و جایگاه لوی جرگه‌ها در وضع قانون اساسی به‌گونه همه جانبه معلومات ارائه نموده، نواقص و مزایایی این جرگه ها را به گونه همه جانبه به بررسی گرفت.

در اخیر سیمینار از سوی محترم محمد اکرام عاصی یک‌تن از کارمندان وزارت صحت عامه به بررسی گرفته شده و آنرا برای آگاهی کارمندان این وزارت آموزنده و  مثبت خواند.

سيمینار ياد شده با توزیع تصدیق‌نامهها  به اشتراک کنندهگان و دعائیه خیر و فلاح کشور و مردم پایان یافت.