جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

قبل از ظهر یک‌شنبه 10 سرطان 1397، جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به ریاست محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون و سرپرست کمیسیون با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشای کمیسیون برگزار گردید.

ابتدا داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق و اجرایی شدن تصامیم جلسات قبلی کمیسیون به اعضای جلسه گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

ابتدا چگونگی حوزه‌یی شدن انتخابات ولسی جرگه 1397 ولایت غزنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، تصمیم اتخاذ گردید که در زمینه در پرتو احکام قانون اساسی و رعایت اصل حاکمیت قانون، از طرف کمیسیون  اعلامیه مطبوعاتی تهیه و پس از تأییدی اعضای مجلس از طریق رسانه‌ها منتشر گردد و هکذا در این خصوص  جهت رعایت مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی مشوره حقوقی تهیه و به نهادهای ذیربط ارسال گردد.

سپس مشکلات امنیتی اعضا و دفاتر کمیسیون مورد بحث جلسه قرار گرفته، به ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون وظیفه سپرده شد هر چه زودتر جهت تأمین امنیت اعضا و کارمندان کمیسیون تدابیر لازم اتخاذ نماید و نیز مقرر گردید که اعلامیه مطبوعاتی در خصوص نا امنی­های اخیر و فیرهای مسلحانه افراد غیر مسؤول تهیه و از طریق رسانه­ها به اطلاع عموم مردم رسانیده و با نهادهای امنیتی کشور جهت جلوگیری از حوادثی که نظم و امنیت عامه کشور  به خصوص ولایت کابل را برهم می زنند، نگرانی کمیسیون  مطرح گردد.

در ادامه نظریه حقوقی کمیسیون در خصوص تصحیح ماده 38 قانون انتخابات مطابق مواد 62 و 67 قانون اساسی که از جانب دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره  های حقوقی به جلسه ارائه گردیده بود، مورد بحث واقع شده، تصمیم اتخاذ گردید که نظریه متذکره بعد از اصلاح، به هیأت رهبری کمیسیون شریگ گردیده و بعد از تأییدی به مقام عالی ریاست جمهوری و نهادهای ذیدخل ارسال گردد.

هم‌چنین طرح انتقال اسناد و سوابق قانون اساسی که از طرف دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره‌های حقوقی ترتیب گردیده بود، در پرنسیب مورد تأیید جلسه قرار گرفته در زمینه به ریاست دارالانشای کمیسیون وظیفه سپرده شد تا طرح مذکور را  بعد از تأیید اعضای کمیسیون به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نموده و موضوع را  پیگیری نماید.

مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.