اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در پیوند به  حمل سلاح و فیر مرمی توسط افراد مسلح غیر مسؤول

اخیراً شماری از افراد مسلح غیر مسؤول به‌منظور حمایت و یا مخالفت با برخی از افراد و مسؤولین، به حمل سلاح و فیر مرمی و رفتارهای نامناسب در شهر کابل پرداخته اند، که باعث مختل شدن نظم عمومی و آشوب در فضای اجتماعی گردیده و اذهان عامه مردم را شدیداً مخدوش و آسیب رسانیده است.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی موضوع یادشده را  بر مبنای بند دوم ماده هشتم قانون کمیسیون در جلسه مورخ 10 سرطان 1397، مورد بحث و بررسی قرار داده، در روشنایی احکام قانون اساسی چنین اعلام موضع نمود:

 از این‌که بر مبنای حکم مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی، یکی از وظایف  دولت و حکومت «تأمین نظم و امن عامه» می‌باشد؛ بناءً کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزارت محترم امور داخله و ارگان‌های ذیربط امنیتی مکلف می‌داند تا به منظور تأمین نظم و امن عامه، افرادی را که دست به نا امنی و رفتارهای خلاف قانون زده، شناسایی و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نمایند. تا از تکرار رفتارهای مخل امنیت عمومی جلوگیری به عمل آید.

 

بااحترام

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی