جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز یکشنبه 23 ثور 1397 به ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشای کمیسیون دایر شد.

ابتدا داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون، از چگونگی تطبیق و اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم لازم  به اتفاق آراءاتخاذ شد.

ابتدا وضعیت سرپرستی شماری از وزارتها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در زمینه مقرر شد که با توجه به احکام قانون اساسی و قانون تنظیم سرپرستی وزارتها به منظور تطبیق بهتر احکام قانون اساسی، افزایش کارایی و پاسخگویی  مسؤلین ادارات، مشوره حقوقی در زمینه ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردد.

سپس برگزاری ورکشاپ روش تحقیق در علوم حقوقی که از طرف بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون به منظور ارتقای ظرفیت کارشناسان و کارمندان کمیسیون دایر گردیده بود، از طرف اعضای مجلس مثبت ارزیابی گردیده و تصمیم بر آن شد که از بنیاد متذکره خواسته شود تا برنامههای ارتقای ظرفیت حقوقی را برای کارمندان کمیسیون در بخش کارهای عملی نیز برگزار نماید.

در بخش دیگر از جلسه، دوشیزه نادیه جوان هنرمندی که قانون اساسی افغانستان را با آب طلا  در یک کتیبه بسیار زیبا خطاطی نموده، بر اساس دعوت اعضای کمیسیون وارد مجلس شده، کتیبه یاد شده را به عنوان تحفه که نمادی از احترام و ارج گذاری به قانون اساسی افغانستان خوانده میشود، به رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی تقدیم نمود. وی هدف از خطاطی نمودن قانون اساسی افغانستان را ماندگاری اثر هنری و حاکمیت قانون اساسی در افغانستان خوانده اظهار داشت که این اثر را در مدت دو سال و شش ماه تکمیل نموده است. اثر هنری دوشیزه نادیه مورد تحسین و تمجید اعضای کمیسیون قرار گرفته، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ضمن ابراز تقدیر و سپاسگذاری از وی، افزود که  کمیسیون این اثر را به عنوان یک سند معتبر و ماندگار در آرشیف خود نگهداری میکند. قانونپوه هاشمزی همچنان یاد آور شد که ارزش معنوی این اثر برای تمامی مردم افغانستان خیلی بالا بوده که هیچ بدیل مادی نمیتواند جایگاه آنرا بگیرد.

در اخیر قانونپوه هاشمزی نشان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به بانو نادیه اهدا نموده و وعده سپرد که با موصوفه  جهت تشویق بیشتر شان کمک نقدی نیزصورت میگیرد.