برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت کار و امور اجتماعی

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت کار و امور اجتماعی

این سيمينار دو روزه که به‌تاریخ ۲۱ ـ ۲۲ حمل سال جاری تحت عنوان « نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نقش آن در ایجاد فرصت‌های شغلی» در تالار کنفرانس‌های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برگزار شده بود، تعدادی از روساء و کارمندان آن وزارت  اشتراک ورزیده بودند.

سیمینار با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و نواختن سرود ملی آغاز شد.

سخنران نخست این سيمینار محترم غلام مصطفی هارونی رییس عمومی تقنین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بود که در وزارت مربوطه اش در مورد تطبیق احکام قانون اساسی معلومات ارائه کرد.

وی علاوه کرد که در وزارت مربوطه اش در راستای تطبیق مواد ۵۳، ۴۹ و ۴۸ قانون اساسی گام های ارزنده یی را برداشته و دست آوردهای خوبی دارد.

آقای هارونی افزود که برنامه های را در مورد آگاهی از قانون اساسی و قانون کار در مرکز و ولایات روی دست گرفته اند که تا الحال ۱۰۰۰ تن را تحت پوشش قرار داده و ممکن تا پایان امسال این رقم به ۳۰۰۰ تن برسد.

متعاقباً محمد ضياء فرهمند رييس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در رابطه به نظارت از تطبیق قانون اساسی و نقش آن در ایجاد فرصت‌‌های شغلی صحبت نموده و افزود که قانون نافذه کشور به حقوق اتباع کشور و ایجاد فرصت‌‌های شغلی برای آنها توجه خاصی را مبذول داشته است.

وی به گونه مثال از سکتورهای مخابرات، آموزش و تجارت یاد آوری کرد که در آن به هزاران تن از هموطنان زمینه اشتغال فراهم شده که این از برکت همین قانون اساسی بوده که در کشور برای سکتور خصوصی زمینه سرمایه‌‌گذاری را فراهم کرده است.

سپس محترم لطف الله رحیمی متخصص ریاست ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پيرامون حقوق اتباع در قانون اساسی به اشتراک کننده گان معلومات مفصل ارائه کرد.

در پايان برخی از اشتراک کننده‌‌گان در رابطه به موضوع پرسش‌هایی را مطرح کردند، که از سوی محترم فرهمند برایشان پاسخ‌های قناعت بخش ارائه شد.

در روز دوم سیمینار محترم محمد ضیاء فرهمند پیرامون سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان و نقش قانون اساسی گرایی در زندگی مردم صحبت کرد و همچنین در مورد ویژگی ها و امتیازات قانون اساسی سال 1382 به اشتراک کننده گان معلومات ارائه کرد.

سپس محترم محمد خليل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون  اساسی پیرامون اصول محاکمات عادلانه و حقوق اساسی مظنونین، متهمین و محکومین، در پرتو احکام قانون اساسی صحبت کرده به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ داد.

سیمینار پس از ارزیابی با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.