تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌ها میان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و رادیو- تلویزیون ملی به امضا رسید

 

تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌ها میان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و رادیو- تلویزیون ملی به امضا رسید

قبل از ظهر دوشنبه 28 حوت 1396، تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌ها میان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و رادیو – تلویزیون ملی افغانستان، در دفتر کاری محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی توسط رییس کمیسیون و رییس عمومی رادیو- تلویزیون ملی افغانستان امضا شد. حین امضای تفاهم‌نامه یاد شده محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و سرپرست معاونیت کمیسیون، محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون، محترم محمد عیسی آریا معاون و محترم عبدالغنی مدقق رییس نشرات رادیو- تلویزیون ملی نیز حضور داشتند.

ابتدا محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی  صحبت نموده ضمن اظهار تشکری از همکاری های همیشکی رادیو- تلویزیون ملی با کمیسیون، یاد آور شد که: یکی از وظایف مهم کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، آگاهی دهی احکام قانون اساسی به تمامی اتباع کشور می‌باشد. از همین‌رو، رادیو- تلویزیون ملی افغانستان می‌تواند در قسمت پخش و نشر برنامه‌های آگاهی دهی از قانون اساسی، کمیسیون را همکاری نماید. وی افزود که ما می‌توانیم در همکاری با تلویزیون ملی، برنامه‌های آگاهی دهی از قانون اساسی را مطابق به سطح درک مردم تهیه ونشر نموده،  که از این طریق دانش حقوقی اتباع افغانستان را بالا ببریم.

سپس محترم زرین انځور صحبت نموده، بیان داشت که آگاهی از احکام قانون اساسی وجیبه تمامی اتباع کشور بوده و اداره رادیو- تلویزیون ملی افغانستان آماده هر نوع همکاری در راستای تنویر اذهان مردم در  مورد احکام قانون اساسی و سایر قوانین، با کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی می‌باشد.

لازم به ذکر است که بر مبنای تفاهم‌نامه یاد شده، رادیو- تلویزیون ملی افغانستان مکلف است تا برنامه های آگاهی از قانون اساسی و جامعه و قانون را در همکاری با کمیسیون تهیه و به نشر سپاریده و همچنین پیام های کوتاه صوتی و تصویری تمثیلی در ارتباط به احکام قانون اساسی را در تفاهم با کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی تهیه نموده و به نشر برساند.