تجلیل از هشتم مارچ، در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

تجلیل از هشتم مارچ، در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به‌تاریخ ۲۱ حوت سال جاری از هشتم مارچ، روز بین المللی زنان تجلیل به‌عمل آورد.در مراسمی که به‌همین منظور در تالار کنفرانس های این کمیسیون برگذار شده بود، علاوه بر رييس و اعضای این کمیسیون، روساء و کارمندان این نهاد نیز حضور داشتند.

نخست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رييس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ضمن تبریکی هشتم مارچ به تمام زنان افغان، گفت که تجلیل از روز زن به معنی احترام و به رسمیت شناختن حقوق و شخصیت زنان است. وی اظهار داشت که دین مبین اسلام نسبت به تمامی ادیان برای زنان جایگاه و حقوق رفیعی قائل است. رییس کمیسیون تعهد نمود که نقش زنان در کمیسیون را بیشتر از پیش برجسته می‌سازد.

متعاقباً مطهره درويش مدير عمومی جندر کميسيون پيرامون شخصیت و جایگاه زنان درجامعه به اشتراک کنندگان معلومات داده، خواهان نقش بیشتر زنان در جامعه، ادارات دولتی، به خصوص در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شد.

محترمه خانم کریمی سخنران بعدی این محفل بود که پیرامون جایگاه زنان در قرآن کریم و نصوص اسلامی به گونه مفصل معلومات داده، ابراز داشت که برخی از مفسرین تفسیر مردسالارانه و منفعت محور از آیات قرآن‌کریم می‌کنند، که این عمل مناسبی نیست.

در ادامه محترم داکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با توجه به احکام قرآن و احادیث نبوی پيرامون حقوق زنان صحبت همه‌جانبه نموده و حقوقی که دین مبین اسلام به زنان در نظر گرفته است، به گونه همه‌جانبه تشریح نمود.

همچنان قاضی محمد عارف حافظ سرپرست معاوينت کمیسيون نیز پيرامون موضوع صحبت نموده، گفت که زن و مرد تکمیل کننده همدیگر اند و خشونت علیه زنان خلاف ارزش‌های دین مبین اسلام است.

بعداً محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون پیرامون موضوع صحبت نموده، یادآور شد که بدون شک مردان و زنان متفاوت آفریده شده اند، اما این تفاوت نمی‌تواند زنان را درجایگاه فروتر از مردان قرار دهد.

در اخیر کارمندان اناث کمیسیون، به پیشواز روز همبستگی جهانی زن، از طرف هیأت رهبری کمیسیون لوح تقدیر دریافت کردند.