از برگزار کنندگان مراسم تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی، گرامی داشت به عمل آمد

از برگزار کنندگان مراسم تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی، گرامی داشت به عمل آمد

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سه شنبه 8 حوت 1396، از نمایندگان ادارات دولتی که در ادارات شان مراسم تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی را موفقانه برگزار نموده بودند، طی محفلی در تالار جلسات کمیسیون تقدیر به عمل آورد.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شده و سپس محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته، از فعالیت‌ها وزحماتی که در راستای هماهنگی و برگزاری مراسم تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی در ادارت شان کشیده بودند، اظهار سپاس و قدردانی نموده، افزود که چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی به‌گونه شایسته و خوب در اکثر ادارات دولتی تجلیل گردید.

داکتر هروی افزود که کمیسیون در سال 1396 در سیزده ولایت سیمینارهای آگاهی دهی از احکام قانون اساسی را دایر نموده که طی آن تعداد زیادی از کارمندان ادارات دولتی از احکام قانون اساسی آگاهی حاصل نمودند، وی ابراز داشت که کمیسیون در نظر دارد تا گفتمان علمی قانون اساسی را با حضور اندیشمندان برگزار کند، تا  در مورد نقاط قوت و ضعف قانون اساسی و چگونگی تطبیق آن بحث عمیق صورت گیرد.

در ادامه هر یکی از اشتراک کنندگان روی فشرده گزارش مراسم تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی و چالش‌های برگزاری محفل‌های برگزار شده صحبت نموده و پیشنهادات شان را در جهت حل مشکلات مطرح نمودند.

بعداً محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون صحبت نموده، ضمن قدردانی از زحمات نمایندگان ادارات در امر برگزاری محافل تجلیل از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی، یاد آور شد که قانون اساسی محوری است که مردم افغانستان دور آن جمع شده و مهم‌ترین وسیله وحدت افغان‌ها است. از همین‌رو تطبیق قانون اساسی می‌تواند که همگرایی و وحدت را میان مردم بیشتر سازد. رییس کمیسیون ابراز داشت که در امر تطبیق قانون اساسی برخی از چالش‌ها و مشکلات وجود دارد که باعث می شود تطبیق قانون اساسی به چالش مواجه گردد، به باور وی یکی از عوامل عدم تطبیق قانون اساسی نبود امنیت است.

در اخیر نمایندگان اداراتی که در راستای برگزاری محافل تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی تلاش نموده اند، از طرف رییس کمیسیون و داکتر هروی تقدیر شدند.