ملاقات رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با معاون سفارت اتحادیه اروپا در افغانستان

ملاقات رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با معاون سفارت اتحادیه اروپا در افغانستان

محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون مستقل مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، بعد از ظهر شنبه مورخ 5 حوت 1396،  با محترم   کینگهام معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در دفتر کارش ملاقات کرد. در این ملاقات محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون نیز حضور داشتند.

ابتدا محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، تشریف آوری آقای کینگهام معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان را در دفتر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خیر مقدم گفته و  سپس روی موضوعات ذیل صحبت های همه جانبه نمودند.

رییس کمیسیون اظهار داشت که ماده 157 قانون اساسی مبنای شکل گیری کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می باشد  و هدف عمده آن نظارت از تطبیق قانون اساسی توسط رییس جمهور، قوای ثلاثه دولت و تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی می باشد. وی  ابراز  داشت که کمیسیون دارای شش دیپارتمنت مسلکی بوده که هر یکی از دیپارتمنت ها توسط یک عضو کمیسیون رهبری می شود. بعداً در خصوص فشرده نظریات تفسیری و مشوره های حقوقی که طی دو سال کمیسیون به رییس جمهور، حکومت و پارلمان ارائه نموده معلومات داده، افزود که: بر اساس نظریه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی فرمان تقنینی(قانون) انتخابات صادر شد و راه اصلاح نظام انتخاباتی باز گردید .

سپس آقای کینگهام معاون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از فعالیت های کمیسیون طی دوسال گذشته تقدیر نموده و اعلام داشت که افزایش صلاحیت های کمیسیون در امر نظارت از تطبیق قانو اساسی ضمانت اجرایی حاکمیت قانون اساسی را افزایش دهد.

طرفین همچنین تأکید نمودند که دولت باید راهکارهای عملی را در امر مبارزه علیه فساد به منصه اجرا بگذارد و یکی از مسائلی که می تواند در امر مبارزه با فساد قوه قضائیه را کمک کند، نشر راپورهای قضایی است. در این راستا یک تیمی از جوانان  به گونه مسلکی آموزش داده شوند تا راپورهای قضایی را تنظیم، تلخیص و آماده نشر سازند.

در اخیر طرفین روی افزایش همکاری ها میان کمیسیون و سفارت اتحادیه اروپا در افغانستان تأکید نموده، اظهار علاقمندی نمودند تا چنین جلساتی بیشتر برگزار شود.