تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین از وظایف اساسی دولت می باشد

تطبیق احکام  قانون اساسی و سایر قوانین از وظایف اساسی دولت می باشد

این مطلب را محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون در مراسمی ابراز داشت که به مناسبت گرامی داشت از هفته تصویب قانون اساسی در تالار مطبوعات وزارت دفاع ملی برگزار شده بود.

در این محفل در این مراسم علاوه بر داکتر عبدالرؤوف هروی، محترم طارق شاه "بهرامی"وزیر دفاع ملی، محترمه خانم سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، محترم نعمت الله "احمدزی" رییس حقوق وزارت دفاع ملی، محترم جنرال پکاوسکی مشاور حقوقی RS مسؤول بخش حاکمیت قانون  ماموریت حمایت قاطع سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در افغانستان وشماری از جنرالان ، رؤساء و کارمندان آن وزارت نیز حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس محترم نعمت الله "احمدزی" رئیس حقوق آن وزارت، ضمن خوش آمدید از تشریف آوری مهمانان، چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور را به تمامی اتباع افغانستان تبریک گفته و در مورد 12 فصل قانون اساسی، بهطور خلاصه برای اشتراک کننده معلومات ارائه کرد.

 وی افزود:«ریاست حقوق وزارت دفاع ملی از تمامی قوانین نافذ در کشور حمایت کرده و از تطبیق آن در ساحات مختلف نیز نظارت خواهد کرد.»

آقای احمدزی،  در اخیر صحبت هایش از مقام اعلی وزارت دفاع افغانستان، خواست تا تالاری را به نام قانون اساسی ،مسما نمایند.

سپس، محترم  طارق شاه بهرامی صحبت نموده، افزود: «با عرض تسلیت به خانواده های شهدای امنیتی که به‌منظور دفاع از حاکمیت قانون، جان های شرین شان را از دست داده اند، و برای زخمی ها و معلولین جبهات جنگ شفای عاجل از خداوند خواهانم».

 آقای بهرامی ، در ادامه صحبت هایش، قانون را نظم یک جامعه خوانده، افزود: « قانون اساسی ما بهترین قانون در منطقه است اما متأسفانه تا جای که دیده شده، در تمامی کشور به‌طور کلی تطبیق نگردیده است. بناءً  نیاز است تا همۀ ما دست به دست هم داده برای تطبیق 100 در صدی آن تلاش کنیم و خود را مکلف میدانیم تا تمامی قوانین نافذ را بالای خود و سایر افسران و سربازان، تطبیق نمایم.»

بعداً داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، پیرامون فصل دوم به‌خصوص در مورد ماده 22 قانون اساسی برای اشتراک کنندگان معلومات همه جانبه ارائه کرد.

سپس داکتر عبدالرؤوف هروی پیرامون سیر تاریخی قوانین اساسی کشور صحبت کرده و در رابطه به نخستین دور قانون گذاری در زمان شاه امان الله خان  ابراز داشت که قانون اساسی آن زمان برای بار نخست در افغانستان، روزنه حاکمیت قانون را برای مردم باز کرد که قانون اساسی سال 1382 از آن زمان الگو گرفته بهترین قانون اساسی در شرایط کنونی در منطقه اطلاق می گردد.

همچنان داکتر هروی، روی مواد اول، دوم ، سوم، چهارم، پنجم و هفتم قانون اساسی  اشتراک کنند‌گان روشنی انداخته، در رابطه به ماده پنجم قانون اساسی افزود:«تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد».

 در ادامه محترم جنرال پکاوسکی پیرامون هفته ملی تصویب قانون اساسی، صحبت کرد و قانون اساسی کشور را بهترین منبع برای اتباع افغانستان دانست و افزود که افغان‌ها باید برای حفظ آن به طور همه‌گانی تلاش به خرچ دهند.

 وی همچنان گفت: « کشور شما طی سالیان متمادی با مشکلات وافری روبرو بوده و قانون اساسی شما نیز از این زمان متأثر شده است، بناءً لازم است تا برای حفظ آن تلاش نماید تا زمینه حاکمیت قانون را برای اتباع کشور مهیا نمايید، در این عرصه کشور ایالات متحده از شما حمایت می‌کند.»

وی در پیوند به مفیدیت قانون اساسی افغانستان ، برای اتباع این کشور یاد آور شده «این قانون برای صلح ، رفاه و آرامش مردم افغانستان را مدنظر گرفته وحقوق و وجایب اتباع در آن گنجانیده شده».

محفل با دعائیه خیر و فلاح کشور به پایان رسید.