دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون

این مطلب را محترم داکتر سيد ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مراسمی بیان داشت که به مناسب هفته ملی تصویب قانون اساسی در تالار مطبوعات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار شده بود.

در این محفل برعلاوه محترم داکتر سید ابوبکر متقی، محترم شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات، محترم انجنیر سید احمدشاه سادات معین تخنیکی، محترم داکتر نجیب الله عزیزی، رئیس اداره اترا، محترم نور الله حبیب‌یار مشاور حقوقی، محترمه مالی یوسفزی مسؤول بخش جندر وشماری از رؤساء و کارمندان آن وزارت حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس محترم شهزاد گل آریوبی، چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور را به تمامی اتباع افغانستان تبریک گفته و درمورد بزرگداشت از قانون چنین گفت:« درست است که قانون اساسی کشور، روی کاغذ نوشته شده است اما تطبیق آن بالای هر یک از اتباع کشور ما لازمی است تا مطابق به آن آسایش و رفاه را برای خود و سایرین مهیا سازیم.»

آقای آریوبی، در مورد دیجیتال سازی مواد قانون اساسی از سوی آن وزارت صحبت کرد و در مورد کلیدی بودن وزارت مخابرات و ماده 37 قانون اساسی کشور گفت :«در آینده نزدیک  مردم کشور شاهد خواهد بودند که بسیاری از مسایل پیچیده اداری را که ادارات دولتیی و خصوصی با آن طی چندین دهه مواجه بوده اند، دیجیتال سازی خواهد شد و مردم کشور ما نیاز به سرگردانی عقب این ادارات نخواهند بود.»

بعداً داکتر سید ابوبکر متقی، در مورد چهل سال جنگ در کشور و مشکلات مردم افغانستان، صحبت کرد و در مورد قانون اساسی کنون گفت: « قانون اساسی کنونی کشور ما دست آورد ملت پر افتخار ما است؛ این قانون توسط خون شهدای کشور به دست آمده که باید از آن پاسداری شود تا حاکمیت قانون گسترده تر گردد.»

همچنان وی، روی مواد اول، دوم ، سوم و سی و هفتم قانون اساسی به طور همه جانبه برای اشتراک کننده گان توضیحات داده، در رابطه به بند دوم ماده سی وهفتم قانون اساسی افزود:«دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.»

 در ادامه محترم انجنیر سید احمد شاه سادات ، پیرامون هفته ملی تصویب قانون اساسی و محترم داکتر نجیب الله عزیزی، پیرامون حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی صحبت کردند.

محفل با دعایه خیر فلاح کشور طی پاسخ و پرسش های برخی از اشتراک کننده‌گان به پایان رسید.