وزارت امور خارجه از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی تجلیل به عمل آورد.

وزارت امور خارجه از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی تجلیل به عمل آورد.

از هفته ملی تصویب قانون اساسی، طی محفلی در تالار تشریفات وزارت امور خارجه با حضور محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ سرپرست معاونیت و عضو کمیسیون، محترم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، محترم مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون امور تقنین مشرانو جرگه و شماری از رؤسا و کارمندان آن وزارت تجلیل به عمل آمد.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس محترم  حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی آن وزارت طی سخنانی چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور را به تمامی اتباع افغانستان تبریک گفت.

آقای کرزی در مورد سیر تاریخی قوانین اساسی کشور صحبت کرده، ابراز داشت که برای اولین بار مردم افغانستان در سال 1303 قانون اساسی خویش را به نام نظام نامه دولت علیه افغانستان در لویه جرگه ننگرهار تصویب کردند و از آن پس کشور ما صاحب قانون اساسی گردید. وی از قانون اساسی 1382 به عنوان بهترین قانون اساسی در طول تاریخ  کشور یاد کرده، افزود که در قانون اساسی فعلی، حقوق اساسی اتباع به بهترین وجه تضمین شده است.

بعداً محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، به ایراد سخن پرداخته  ضمن تبریکی فرا رسیدن هفته ملی تصویب قانون اساسی،  ابراز داشت که بر مبنای ماده هفتم قانون اساسی، دولت میثاق‌ها و معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را باید رعایت کند و از طرف دیگر تمامی میثاق ها و معاهداتی که افغانستان به آنها ملحق شده، باید  طی مراحل قانونی گردد، یعنی از طرف حکومت به شورای ملی فرستاده شود تا مجلسین شورای ملی آنرا تأیید و سپس از طرف وزارت عدلیه به جریده رسمی منتشر گردد و محاکم در فیصله های خود نیز آنرا رعایت نمایند. در حالیکه ما در این زمینه به مشکل مواجه می باشیم و محاکم، احکام معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آنها ملحق گردیده، را در فیصله های شان در نظر نمی گیرند و از طرف دیگر ما هنگام گزارش دهی به جامعه جهانی هم به مشکل مواجه می شویم.

 در ادامه مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون امور تفنین، عدلی و قضایی مشرانو جرگه، در مورد  اسلامی بودن قانون اساسی افغانستان صحبت کرده، ابراز  داشت که حاکمیت قانون در جامعه زمانی می تواند تضمین شود که قانون به صورت برابر بالای تمامی اتباع تطبیق گردد.

 در اخیر نجیب آقا فهیم رییس حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه، پیرامون مواد و احکام کلی قانون اساسی سال 1382 برای اشتراک کننده گان معلومات ارائه کرد.

مجلس با دعائیه‌ی خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.