کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، از هفته ملی قانون اساسی تجلیل کرد.

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، از هفته ملی قانون اساسی تجلیل کرد.

سه شنبه 19 جدی 1396 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، طی محفل با شکوهی از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی، با حضور قانونپوه سرور دانش معاون دوم مقام ریاست جمهوری، رییس و اعضای کمیسیون، رییس  و شماری از اعضای ولسی جرگه، معاون اول و شماری از اعضای مشرانو جرگه، لوی سارنوال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از اعضای کابینه، رؤسا وکارمندان ادارات دولتی، اعضای جامعه مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی، در تالار مرکز رسانه‌های حکومت تجلیل به عمل آورد.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغازشد. سپس محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ایراد سخن پرداخته، ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی  و مظهر اراده ملت، در کشور است که باید بگونه درست تطبیق و رعایت گردد.

قانونپوه هاشمزی همچنان ابراز داشت که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در یک سال گذشته، در سیزده ولایت کشور احکام قانون اساسی را برای کارمندان دولت، جوانان و محصلین آگاهی داده و هزاران جلد قانون اساسی را جهت بلند بردن سطح آگاهی شهروندان توزیع نموده است. افزون بر آن دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در وزارت‌خانه ها و ادارات دولتی، جهت نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی به ولایت‌ها سفر نموده که بر اساس نظارت این دیپارتمنت در ولایت هرات شفاخانه کدری و شفاخانه نور آن ولایت خدمات صحی را برای مردم در بدل پول ارائه می کردند، که این امر خود خلاف قانون اساسی می‌باشد. همچنین در برخی از محلات سلب آزادی در ولایت هرات ماده 31  قانون اساسی نقض گردیده است.

رییس کمیسیون تصریح نمود که بر مبنای نظریه حقوقی کمیسیون، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات صادر گردید که زمینه روند اصلاح انتخاباتی فراهم نمود. قانونپوه هاشمزی از تمامی ادارات و نهادها خواست که فعالیت‌های شان را در پرتو احکام قانون اساسی انجام دهند.بعداً محترم قانونپوه سرور دانش معاون دوم مقام ریاست جمهوری صحبت نموده، از تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 به عنوان سر آغاز تحول بزرگ در تاریخ کشور یاد کرد، که بر مبنای آن روند ملت سازی و دولت سازی آغاز گردید. معاون دوم مقام ریاست جمهوری افزود که نظام دموکراتیک مبتنی بر ارزش‌های دینی، کثرت گرایی قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی،  مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی کنونی افغانستان است.

آقای دانش ابراز داشت، برخی از کسانی که ادعای تحریف در احکام قانون اساسی را دارند کاملاً عاری از حقیقت است. معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که در برخی از مواقع احکام قانون اساسی نقض گردیده و در برخی دیگر از مواقع احکام قانون اساسی تطبیق نشده، که عدم تطبیق قانون اساسی گاهی اوقات ناشی از ناتوانی‌های دولت بوده است.  وی آگاهی دهی از احکام قانون اساسی، تبیین رابطه قانونمند میان نهادها و ارائه نظریه ‌های حقوقی در پرتو قانون اساسی را از مهم ترین مسؤولیت های کمیسیون  مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دانست.

در ادامه محترم عبدالرؤوف ابراهیمی رییس ولسی جرگه شورای ملی به ایراد سخن پرداخته، ابراز داشت که قانون اساسی به عنوان قانون مادر، منبع و مرجع اصلی دیگر قوانین است. که عامل و ضامن، نظم دهی مناسبات سیاسی و اجتماعی می باشد.

رییس ولسی جرگه بیان کرد که کشور ما بیشتر از دیگر کشورها نیاز به تأمین حاکمیت قانون و مبارزه علیه قانون گریزی دارد. وی افزود که مشکل اصلی در کشور ما کمبود قانون نیست، بلکه عدم تطبیق قانون مشکل کشور ما است.

سخنران بعدی محترم علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه بود، که در زمینه صحبت نموده اظهار داشت که شورای ملی در پرتو احکام قانون اساسی شکل گرفته و قوانین متعددی را تا کنون تصویب نموده است. وی افزود امیدوار هستیم که قانون جای تفنگ را در جامعه بگیرد.

آقای ایزدیار ابراز  داشت که مطابق به قانون اساسی اعتراضات و  تظاهرات حق طلبانه  از جمله حقوق مسلم اتباع افغانستان است، اما در برخی مواقع احکام قانون اساسی و حقوق اساسی اتباع در این زمینه توسط حکومت نقض گردیده، که نمونه آن سرکوب تظاهرات دادخواهانه  برخی از جوانان تحصیلکرده در چهار راهی زنبق بود. وی افزود که حکومت و مجریان قانون باید شهامت شنیدن اعتراض، انتقاد و پیشنهاد را داشته باشد.

بعداً محترم فرید حمیدی لوی سارنوال صحبت نموده ابراز داشت که آزادی بیان مهم ترین امتیاز قانون اساسی ما نسبت به قوانین اساسی کشورهای منطقه است و از همین لحاظ ما خوشبختانه در زندان های خود هیچ زندان سیاسی نداریم و هیچ کسی را به دلیل اندیشه و بیان اش زندانی نساخته ایم. لوی سارنوال کشور همچنان اظهار داشت که مهم ترین وظیفه لوی سارنوالی در پرتو احکام قانون اساسی، دفاع از عزت، حقوق و کرامت مردم افغانستان است.

سپس محترمه داکتر سیما ثمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت نموده ابراز کرد که امتیاز قانون اساسی افغانستان این است که ارزش های حقوق بشری و حقوق شهروندی در آن تسجیل گردیده است. وی یکی از دلایل نقض قانون اساسی را عدم آگاهی از احکام قانون اساسی دانست. رییس کمیسیون حقوق بشر تأکید کرد که هر شهروند کشور مسؤولیت دارد تا احکام قانون اساسی را تطبیق کند.

در اخیر محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون ضمن تشکری از تمامی اشتراک کنندگان، محفل را با دعائیه‌ی خیر و فلاح مملکت به پایان رساند.