تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی در مشرانو جرگه شورای ملی

تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی در مشرانو جرگه شورای ملی

از هفته ملی تصویب قانون اساسی، طی محفلی در تالار  کمیته رؤسای مشرانو جرگه شورای ملی تجلیل به عمل آمد. در این محفل محترم محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه، محترم محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه، محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، شماری از سناتوران، رؤسا و کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس محترم محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه صحبت نموده،   چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور را به تمامی اتباع افغانستان تبریک گفت.

آقای ایزد یار ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان، یک قانون همه جانبه و کم نظیر در سطح منطقه است، که در آن اصول دین مقدس اسلام، اساسات حقوق بشری، خواست و نیازمندهای مردم افغانستان به صورت دقیق در نظر گرفته شده است.

نایب مشرانو جرگه افزود که قانون اساسی برای ما فرصت می دهد تا از جنگ دست کشیده و اختلافات خویش را در پرتو احکام قانون اساسی حل کنیم.  موصوف همچنان ابراز داشت که افغانستان با کمبود قوانین مواجه نیست بلکه مشکل اصلی در کشور ما عدم تطبیق قانون است، که متأسفانه از رده های بلند دولت تا رده های پایین در قسمت تطبیق آن کوتاهی صورت گرفته است.

 بعداً محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پیرامون موضوع صحبت نموده، اظهار داشت که  قانون اساسی افغانستان از هیچ کشوری کاپی نشده، بلکه دست آورد ملت بزرگ افغانستان است که در آن  منشاء قدرت و حاکمیت مطابق به ماده چهارم قانون اساسی مردم افغانستان است. وی افزود که تطبیق قانون اساسی زمینه وحدت و همگرایی مردم را بیشتر می سازد. اما در برخی از مواقع قانون اساسی به گونه درست تطبیق نگردیده که عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، شاروالی ها، شوراهای شاروالی از جمله موارد عدم تطبیق قانون اساسی است.

دکتر هروی افزود که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به منظور نظارت مؤثر از تطبیق احکام قانون اساسی معیارها و شاخص‌های نظارت از تطبیق قانون اساسی را تدوین نموده، تا در پرتو آن بتوانیم  گراف تطبیق قانون اساسی را بیشتر سازیم.

بعداً مولوی  غلام محی الدین منصف، رییس کمیسیون تقنین، عدلی و قضایی مشرانو جرگه صحبت نموده، از طرح کمیسیون به منظور افزودن قانون اساسی در نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون ها حمایت نموده، ابراز داشت که آگاهی دهی از احکام قانون اساسی وظیفه تمامی نهادهای دولتی به ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد.

محفل با بحث آزاد و پرسش و پاسخ در مورد احکام قانون اساسی پایان یافت.