گرامی‌داشت از هفته تصویب قانون اساسی در وزارت معارف

گرامی‌داشت از هفته تصویب قانون اساسی در وزارت معارف

    به منظور تجلیل از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی جلسه ‌یی با حضور  محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون     اساسی، محترم داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف و هیأت رهبری این وزارت برگزار گردید.   

این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و بخش سرود ملی آغاز شد. 

نخست محترم محمد ابراهیم شینواری در سخنان افتتاحیه خود ازتلاش های جدی این  وزارت برای تطبیق قانون در بخش معارف خبر داد.
آقای شینواری گفت که این وزارت پس از تدوین استراتیژی جدید خود سعی کرده است زمینه های گسترش برنامه‌های آموزشی و جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به آموزش را مهیا ساخته و دسترسی  متوازن شهروندان به سواد  که یکی از مواد قانون اساسی  است را در سراسر کشور تطبیق نماید.
متعاقباً محترم داکتر عبدالرؤوف هروی در سخنان خود ضمن توضیح ماده ۴۳ قانون اساسی که تعلیم را الی درجه ليسانس حق هر افغان دانسته است، علاوه نمود که این کمیسیون در نظر دارد تا در تفاهم با وزارت معارف، تدریس قانون اساسی کشور در نصاب تعلیمی گنجانیده شود.

آقای هروی بیان داشت که قانون اساسی افغانستان که یک وثیقه ملی بوده و از دست‌آوردهای بزرگ افغان‌هاشمرده میشود.
وی پایین بودن آگاهی مردم از مواد قانون اساسی را یکی از عوامل عدم تطبیق قانون اساسی در کشور دانسته تصریح کرد که کمیسیو ن نظارت بر تطبیق قانون اساسی در نظر دارد تا در تفاهم با مسؤولان وزارت معارف مواد قانون اساسی را در نصاب تعلیمی کشور بگنجاند.

آقای هروی افزود که گفتگوهای اولیه در این مورد با رهبری وزارت معارف صورت گرفته و تلاش خواهد شد که این گفتگوها نهایی شده ومواد قانون در نصاب تعلیمی گنجانیده شود.

قابل یاد آوری است که چهاردهم جدی که مصادف با روز تصویب قانون اساسی نافذه کشور است، همه ساله از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به سطح مرکز و ولایات تجلیل می گردد.