گرامی‌داشت از هفته ملی تصویب قانون اساسی در اداره لوی سارنوالی افغانستان

اداره لوی سارنوالی افغانستان، یک شنبه 10 جدی 1396 از چهاردهمین سالگرد تصویب قانون اساسی، طی محفلی با حضور محترم فرید حمیدی لوی سارنوال، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و سرپرست معاونیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رؤسا و کارمندان آن اداره در تالار کنفرانسهای انستیتوت سارنوالی تجلیل نمود.

پس از تلاوت آیات کلام الله مجید و پخش سرود ملی محترم  سارنپوه فرید حمیدی لوی سارنوال صحبت نموده، قانون اساسی کشور را به عنوان مهم ترین سند و وثیقه ملی دانست که در آن از آزادی و عزت مردم کشور حمایت صورت گرفته است.

آقای حمیدی افزود که مهم ترین وظیفه لوی سارنوالی دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان در مطابقت با قانون اساسی است؛ که در این راستا اداره لوی سارنوالی همه روزه تلاش می کند تا احکام قانون اساسی رعایت  و تطبیق گردد.

در ادامه محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ سرپرست معاونیت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی صحبت نموده، ابراز داشت که کمیسیون صلاحیت دارد تا از تطبیق احکام قانون اساسی توسط رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه و تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی نظارت نماید. از همین لحاظ کمیسیون اصول قانون اساسی را از متن آن استخراج نموده و بر اساس آن چک لیست نظارتی خویش را تهیه کرده و با توجه به آن از تمامی ارگان‌های دولتی و غیر دولتی نظارت می کند.

سرپرست معاونیت کمیسیون همچنان افزود که بر مبنای ماده 134 قانون اساسی، کشف جرایم وظیفه پولیس و تحقیق مسؤولیت اداره سارنوالی است وهر نوع مداخله در صلاحیت های لوی سارنوالی در عرصه تحقیق جرایم خلاف قانون اساسی بوده و کمیسیون از استقلالیت اداره محترم لوی سارنوالی حمایت می کند.

در اخیر رییس سارنوالی منع خشونت علیه زنان صحبت نموده، ابراز داشت که بر مبنای ماده 58 قانو اساسی حمایت از نهاد خانواده مهم ترین وظیفه دولت می باشد. وی افزود که در برخی از قضایا خشونت عیله زنان صورت گرفته و سارنوالی منع خشونت علیه زنان تلاش می کند تا از حقوق زنان در پرتو احکام قانون اساسی دفاع نماید.

محفل با دعائیه خیر و فلاح مردم و مملکت به پایان رسید.