برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در پوهنځي زراعت

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در  پوهنځي زراعت

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سه شنبه ۳۰ عقرب  سال جاری سیمیناری را تحت عنوان « صیانت از قانون اساسی در افغانستان»  برای استادان و محصلان پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار کرد.

پس از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید محترم پروفيسور پوهاند داکتر وکيل احمد سرحدی رييس پوهنځی زراعت پوهنتون کابل  ضمن خوش آمدید مهمانان، برگزاری همچو پروگرام های آگاهی دهی از قانون اساسی را برای نهادینه شدن فرهنگ قانون پذیری در هموطنان به‌خصوص محصلان و استادان این پوهنځی مهم تلقی کرد.

وی برنامه آگاهی دهی از قانون اساسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را ارزشمند تلقی کرده و خواهان گسترش همچو برنامه ها در سراسر کشور شد.

سپس محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در رابطه به مزایای قانون اساسی نافذه کشور  صحبت نموده و علاوه نمود که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اساس فرمان رياست جمهور موظف شده است که نسخه های قانون اساسی را چاپ و در سراسر کشور در دسترس هموطنان خود قرار دهد تا از این طریق سطح آگاهی افغان‌ها از قانون اساسی بلند رفته و فرهنگ قانون پذيری در افغانستان نهادینه شود.

در ادامه محترم محمد ضیا فرهمند رییس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی  پیرامون انگیزه قانون اساسی گرایی در افغانستان و جهان صحبت نموده،  ابراز داشت که « در نظام های دیکتاتوری قوه های ثلاثه « اجرائيه، مقننه و قضاییه» از سوی یک فرد حاکم اداره می شدند و این کار جوامع را با مشکلات زیادی روبرو کرده بود، که بالاخره با به‌میان آمدن قوانین اساسی مردم در قدرت سهیم شدند و از انحصار قدرت در دست یک فرد حاکم جلوگیری به‌عمل آمد.

سپس محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی «حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان» را به بررسی گرفته و در رابطه به مواد ۲۲، ۴۲، ۳۶، ۴۳ و ۴۶ قانون اساسی به اشتراک کننده گان معلومات همه جانبه ارائه کرد.  

در اخیر ضمن سوالاتی از سوی برخی اشتراک کننده‌گان ارائه گردید که از سوی هيأت برگزار کننده سيمينار برای شان پاسخ ارائه گرديد.

سيمينار با دعايه خير و فلاح مردم و کشور به پايان رسيد.