جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، یک شنبه 7 عقرب 1396 با حضور اعضا و به ریاست محترم داکتر عبدالله شفایی سرپرست و منشی کمیسیون جلسه‌ی خویش را دایر کرد.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، چگونگی تطبیق و اجرایی شدن  مصوبات قبلی کمیسیون به اعضا گزارش داده شد  و سپس در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

ابتدا اعلان بست‌های شاروالی مراکز پانزده ولایت  و جذب شاروالان، از طریق رقابت آزاد توسط اداره مستقل ارگان های محلی در پرتو احکام قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مخالف حکم ماده 141 قانون اساسی تشخیص گردید؛ چون بر اساس صراحت ماده 141 قانون اساسی «شاروال از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی و مستقیم انتخاب می‌شود». تأکید شد که جهت تطبیق و نهادینه شدن احکام قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات مؤظف است تا هرچه عاجل زمینه برگزاری انتخابات شاروالی ها را در سطح ملی فراهم کند.

بعداً طرح کمیته برگزاری تجلیل از هفته ملی تصویب قانون اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، مقرر شد که کمیته متذکره در هماهنگی با دیگر بخشهای کمیسیون تمهیدات و ضروریات گرامی داشت باشکوه تر محفل یاد شده را فراهم سازند.

در اخیر مسأله ارتقای ظرفیت  کارمندان کمیسیون و معرفی آنان در بورسیه های خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته، فیصله به عمل آمد که به منظور استفاده عادلانه  کارمندان از بورسیه های ارتقای ظرفیت، کمیته‌ی تشکیل گردد تا طرزالعمل همه جانبه را تهیه نموده و به کمیسیون ارائه نماید.