اخبار

 • فرا خوان مقاله
  فرا خوان مقاله کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، پس از دو سال وقفه نشرات مجله قانون اساسی را مجدداً آغاز می‌نماید. بدین منظور مقالات علمی- تحقیقی مرتبط با موضوعات قانون اساسی پژوهشگران و نویسندگان را جهت نشر در مجله یادشده می‌پذیرد. شرایط پذیریش مقالات...
 • سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد.
  سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد. سیمنیار یک روزه از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به تاریخ 17 حمل سال روان در تالار مطبوعات شاروالی...
 • سیمینار علمی تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی برگزار شد.
  سیمینار علمی تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی برگزار شد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همکاری بنیاد ماکس پلانک برای صلح بین المللی و حاکمیت قانون، سیمینار علمی دو روزه یی را زیر عنوان «شیوه های تعیین...
بیشتر