اخبار

 • همکاری‌های متقابل کمیسیون و بنیاد ماکس پلانک مورد بحث قرار گرفت.
  همکاری‌های متقابل کمیسیون و بنیاد ماکس پلانک مورد بحث قرار گرفت. بعد از ظهر سه شنبه 27 سرطان 1396 داکتر تلمن مسؤول اجرایی بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون در افغانستان در دفتر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی حضور...
 • فرا خوان مقاله
  فرا خوان مقاله کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، پس از دو سال وقفه نشرات مجله قانون اساسی را مجدداً آغاز می‌نماید. بدین منظور مقالات علمی- تحقیقی مرتبط با موضوعات قانون اساسی پژوهشگران و نویسندگان را جهت نشر در مجله یادشده می‌پذیرد. شرایط پذیریش مقالات...
 • سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد.
  سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد. سیمنیار یک روزه از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به تاریخ 17 حمل سال روان در تالار مطبوعات شاروالی...
بیشتر